Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥΤΡΙΩΔΙΟ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ


ΜΗΝΑΙΑ


Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΑΣ