Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ Οσίας Μητρός ημών Άννης, της Λαρισαίας ασκητρίας και του υιού αυτής Ιωάννου