Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

"ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ" ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον• ο Θεός όμως διά της αναστάσεώς Του "καταδικάζει" τους ανθρώπους εις αθανασίαν.Διά τα κτυπήματα τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς•δια τας ύβρεις τας ευλογίας• δια τον θάνατον την αθανασίαν.Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσον μίσος προς τον Θεόν, όσον όταν Τον εσταύρωσαν• και ποτέ δεν έδειξεν ο Θεός τόσην αγάπη προς τους ανθρώπους,όσην όταν ανέστη.Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεόν θνητόν,αλλ´ ο Θεός δια της αναστάσεώς Του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωθείς Θεός και απέκτεινε τον θάνατον. Ο θάνατος ουκ έστι πλέον.Η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπον και όλους τους κόσμους του. Αυτός "ο Θεός"είναι η γλυκιά παρηγορία μας σάυτόν τον πικρό κόσμο που περνά και η αιώνια χαρά μας σάυτόν τον αθάνατο κόσμο που έρχεται! Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς