Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

  Εθελόντριες μαγειρεύουν καθημερινά για 350 συνανθρώπους μας
στήν κουζίνα τοῦ «Ἐπιουσίου»Εβδομαδα ενοριας 

ΑΓΙΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ