Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Σε υμνούμεν...Άξιον εστίν..ήχος πλ.Β....ελεύθερη απόδοση..Ναός Αγ.Κων)νου & Ελένης Λάρισας

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Δύναμις τρισαγίου ύμνου...Ήχος παθητικός πρώτος....στον Ι.Ν.Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

"Το κοριτσάκι με τα σπίρτα

".Το κατηχητικό μας, στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ωδείο Λάρισας